Mar de Laxe :: Imaxes

Inauguración do proxecto Mardelaxe

Volver
Seguinte
Ampliación de Inauguración do proxecto Mardelaxe (Ventá nova)

Inauguración do proxecto Mardelaxe, a cargo da conselleira de Pesca da Xunta de Galicia, Dna. Carmen Gallego
Volver
Seguinte