Actualidade :: Novas

COLABORACIÓN MAR SEGURO DE GALICIA

A asociación Mar Seguro de Galicia foi creada polas tres Federacións Provinciais de Confrarías de Pescadores, co fin de mellorar a prevención de riscos laborais disminuindo ó máximo os gastos e plantexando medidas que beneficien ó sector pesqueiro.


O proxecto mardelaxe colaborou coa Asociación formando diversos grupos ó largo do ano para realizar diversos recoñecementos médicos á xente do sector pesqueiro co fin de obter información sobre os accidentes ou enfermedades laborais do sector.
Estos recoñecementos foron homologados polo ISSGA ?Instituto Galego de Seguridade e Saude Laboral?.
Tamén ofrecen plans de Prevención de Riscos Laborais para embarcacións.
Entre estos grupos acudiron homes, mulleres, redeiras, percebeiros, mariñeiros, etc.


Hemeroteca: 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2020 · 2021 · 2022 · 2023 · 2024